Bendicion de vehiculos San Cristobal
Monasterio de San Cristobal de ValenciaSan Cristobal de Valencia
Imagen de San Cristobal Valencia
..CONTACTE ......
San Cristobal del gremi de pellicers Valencia 1888 archivo J Huguet

GREMI DE PELAIRES El Gremi de Pelaires, un dels més importants de la Ciutat, es dedicava a cardar la llana. Al segle XVII sa casa gremial estava situada junt al carrer de Quart, en el cridat "hort del Tirador".

Este Gremi va alçar una capella en el carrer de la Corona, en honor a Sant Cristòfol, la qual va ser derrocada l'any 1908, passant el sant a la veïna parròquia de Sant Miquel.En el seu interior va permaneixer fins a 1936 que va ser destruïda la colossal figura del Sant de 6,10 metres d'altura i que va ser esculpida per Tomas Comergues.

GREMI DE TUNDIDORS Un atre dels Gremis valencians que va tindre una especial devoció a Sant Cristòfol, de fet ho va invocar com a Patró, va ser el de Tundidors, ofici dedicat a igualar ab tisora els draps. En la seua bandera gremial campejava la figura del sant junt a unes tisores coronades en or, tot això sobre fons carmesí ab faixes i adorns del preat metall.

SANT CRISTOFOL DELS COMPANYS També va existir el denominat “Gremi i Confraria de Sant Cristófol dels Companys”, que es dedicava al transport i càrrega d'objectes.

GREMI DE LLENYATERS Atres gremis van venerar Sant Cristòfol, com el de “llenyaters” dedicat a la venda i càrrega de la llenya.

GREMI DE PELLICERS Els“pellicers” o robavellers molt relacionats ab l'ús i EL comerç de pells i roba. La casa gremial estava prop del Convent de les Magdalenes (plaça del mercat). En una de les seues parets va existir un gran retaule dedicat al Sant, que va donar el nom al carrer: “Sant Cristófol dels pellers”.

CONCÒRDIA DE SANT CRISTÒFOL DEL GRAU Ja fora de les muralles de la ciutat a Vilanova del Grau, actual barri portuari, va existir una confraria que ab el nom de “Concòrdia de carregadors i descarregadors de terra” invocaven com a protector a Sant Cristòfol. Va ser fundada a finals del segle XVI i perd el seu monopoli sobre la descàrrega de mercaderies en 1846.

San Cristobal
     
TÒFOL DE VALÉ
CONFRARIA DE SANT CRISTÒFOL DE VALÉNCIA
NCIA
. . .

 

 

 

 

GREMIS VALENCIANS I SANT CRISÒFOL