Bendicion de vehiculos San Cristobal
Monasterio de San Cristobal de ValenciaSan Cristobal de Valencia
Imagen de San Cristobal Valencia
. . .
..CONTACTE ......
SAN CRISTOBAL

Entre la representacions del sant que encara existixen en els carrers de la València antiga, podem citar una pintura de l'any 1756, situada en un edifici recentment restaurat del carrer de Carnissers cantó a Villena ( Barri de Velluters); una atra imatge, esta de talla, podem trobar-la en una fornícula del carrer que porta el nom del Sant, junt al carrer de la Mar.

Quant a les representacions de Sant Cristòfol en les nostres esglésies, destaca pel seu grandària la que existix en la Catedral de València , situada en l'antiga Aula Capitular, actualment Capella del Sant Calze. Aixína mateixa, en la girola en el retaule dedicat a Sant Donís i Sta. Margarita esta representat el nostre Sant.

I en l'altar dedicat a Sant Pascual Bailon, hi ha una pintura situada en l'àtic ab la representació de Sant Cristòfol.

Una atra figura, obra dels escultors Gaspar i Ferrer es venera en la parròquia de la Mare de Deu del Puig . També en l'església de Sant Nicolau trobem un Sant Cristòfol en el guardapols d'un retaule, obra de Juan de Juanes. Una atra de les nostres esglésies; la de Santa Creu (antic Convent del Carme), oferix la possibilitat de contemplar en la seua sagristia una nova representació del Sant.

Finalment ressenyarem que en el Claustre de St. Domenec (Capitania General), una de les seues capelles va estar dedicada a Sant Cristòfol, capella que va ostentar com patrons als Borja.

Però també en els nostres Museus estan penjades pel seu valor històric artístic representacions del nostre Sant. Aixína en el “ Museu de la Ciutat ” enfront del Palau Arquebisbal, podem admirar un Sant Cristòfol anònim datat cap a 1500. Junt ab l'anterior, hi ha un retaule que va pertànyer al “Gremi dels Blanquers”, datat en 1600 i en la predela del qual hi ha una representació del Sant. Finalment ressenyar una figura de 37 cm. d'alt de terracota encarnada i policromada del segle XVII, exposada en una de les vitrines del Museu.

Quant al nostre Museu de Belles Arts, conté diverses representacions pictòriques de Sant Cristòfol, Entre elles es troba en exposició un xicotet retaule del segle XVI, pintat a l'oli sobre taula de 131 per 167 cm. de Miguel Juan Puerta i una taula de Pere Lembri de finals del segle XVI.

RELIEVE DEL PULPITO DE LA IGLESIA DE SAN CRISTOBAL, VIENE DE LA CALLE DEL MAR VALENCIA
     
E SANT CRISTÒFOL
CONFRARIA DE SANT CRISTÒFOL DE VALÉNCIA
DE VALÉNCIA

 

 

 

 

FIGURES DE SANT CRISTÒFOL, VALENCIA