Bendicion de vehiculos San Cristobal
Monasterio de San Cristobal de ValenciaSan Cristobal de Valencia
Imagen de San Cristobal Valencia
. . .
..CONTACTE ......

BARRI DE LA TRINITAT O DEL CARRER ALBORAYA

MARE DE DÉU DE LA GUÀRDIA, 1 de Giner

Esta advocació la trobem en el Convent de Sant Cristòfol. És molt volguda per la Comunitat de religioses i fa "guàrdia", és a dir, es portada a la celda de les monges quan cauen malaltes. Se celebra el dia primer de l'any, festivitat de Santa Maria Mare de Déu.

SANT DOMENEC SOL, 29 de Giner

Esta festa és celebrada per la Comunitat d'Operaris Diocesans en la Escola Pio XII que regenten i al que acudixen un bon numero d'escolars del barri. Se celebra ab una jornada lúdica i una Missa en el pati del centre escolar.

FALLES DE VALÈNCIA, 15 al 19 Març

Dos comissions tenen la seua demarcació dins del barri de la Trinitat. La Falla Trinitat Alboraya i la Falla Molinell Alboraya. Es planten grans monuments que són past de les flames la nit de Sant Josep (19-03). Monumental ofrena de flors, focs artificials...

 

SANT JOSEP ARTESÀ, 1 de Maig

No podem deixar de mencionar les festes a Sant Josep Artesà del carrer Bellús. Van sorgir després d'edificar-se els blocs del carrer Molinell. Els seus veïns van començar esta festa que celebren cada primer de maig . En els arcs se fica un altar on és pujat el sant. També fan una ofrena en la Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats.

JESUSET DE PRAGA, 1º DUMENGE DE JUNY

Són ressenyables, aixína mateixa els festejos en honor al Xiquet Jesús de Praga a principis de juny, també en els Carmelites i que sempre han tingut en els xiquets un element essencial de la festa.

MARE DE DÉU DEL CARME, 16 de Juliol

El Convent de la Mare de Déu del Carme dels PP Carmelites celebra a la seua advocació mariana. A destacar les festes que se celebraven en els anys quaranta i cinquanta, que unien a tota la barriada entorn a la Mare de Déu cada 16 de juliol.

Virgen del Refugio valencia 1960

MARE DE DÉU DEL REFUGI, 3r Dumenge de setembre

En el Convent de la Trinitat, contínua celebrant-se, la festa de la Mare de Déu Refugi de Pecadors. Este cuadre, situat en un dels altars laterals de l'església, acull hui en dia, entorn a ell, a les esforçades clavarieses que conserven esta tradició centenària.Esta Confraria celebra un Concert de Nadal molt concorregut pels habitants del barri.

FESTES DESAPAREGUDES AL CARRER ALBORAYA

SANT BERNAT I LES GERMANES, 23 de Juliol

Va haver atres festes, ja desaparegudes, que se celebraven en el carrer Alboraya i concretament en el Convent de la Trinitat, on va existir una antiga festa als Sants Bernat, Maria i Gràcia, popularment coneguts per “Sant Bernat i les germanetes” patrons d'Alzira. El carrer Alboraya celebrava estos festejos per estar situats estos sants en les fornícules, ja desaparegudes, del pont de la Trinidad.

CARNAVAL I PASQUA El carnaval se celebrava abans de la guerra a nivell popular ab disfrasses els tres dies anteriors a començar la quaresma. La Pasqua suposava una expressió d'alegria, el dissabte de glòria, a les deu del matí, els chiquets tocaven en la porta de les cases i al crit de "glòria, glòria" feien obrir-les de bat a bat als seus propietaris, ja que havien permaneixcut tancades des del Dijous Sant. Es beneïa l'aigua i tots els racóns de la casa. També se celebrava el "soterrar de la sardina" ab un gran menjar a base de sardines i ceba en el pati de la Trinitat.

FESTA DE LA GRANOTA Té el seu origen en una granota que es va quedar en la pila d'aigua bendita del Convent de la Trinitat després d'una de les riuades del riu Túria. Se celebrava ab un menjar en el pati del convent a l'acabar l'estiu.

MARE DE DÉU DEL ROSARI, Primer dumenge d´octubre

Tampoc se celebra a nivell extern la Festa de la Mare de Déu del Rosari, que en la dècada de 1940 va tindre molta popularitat en este cenobi.. Ab esta festa està relacionada la Festa de la Rosa el primer dumenge de maig en què s'entregaven roses beneïdes als assistents a les primeres Comunions.

BARRIS DE SAGUNT I SANT ANTONI

SANT ANTONI ABAD, 17 de Giner

Quasi al final del carrer Sagunt trobem les festes de Sant Antoni Abad, en l'església del mateix nom i que cada 17 de giner reunix moltes devots de tota la ciutat. Cavalleries de tota l'horta i molts animals domèstics acudixen a rebre la benedicció del Sant. Una antiga tradició consistia a beure aigua de la “campaneta” per a tindre una bona dicció. La vespra es crema una foguera en l'encreuament de la Av. Primat Reig ab el carrer Sagunt.

SANT PASCUAL BAILÓN, 17 de maig

Les festes de Sant Pascual Bailón se celebren en el carrer Ruaya, el cap de setmana més pròxim al 17 de maig, on existix, des del 2003, un retaule de taulellets del Sant villarrealense.

CRIST DE LA FE , Dumenge de Pascua granada

Des de 1604 es venera esta imatge la festa del qual se celebra en Pentecostés (cinquanta dies després de pasqua). Ix en processó el Dimarts següent, desde la parròquia d'El Salvador i Santa Mònica. http://www.callesagunto.com

MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS, LA ROSQUILLETA, Dumenge de la Trinitat

Confraria fundada en 1911 en honor a la patrona de València i que celebra la seua festa el Dumenge de la Trinitat. Procesiona el dimarts de Pentecostés per la barriada del carrer Sagunt. El nom de "la Rosquilleta" ve de la costum de donar als seus associats una rosquilleta en lloc del bescuit o tortada que atres confraries entregababan el dia de la seua festa. http://www.callesagunto.com

MARE DE DÉU DEL ROSARI, 7 d'octubre

En l'església de Sant Antón radica la Confraria de la Mare de Déu del Rosari que ix en processó el cap de setmana mes pròxim al 7 d'octubre i es portada a casa del clavari.

Cristo de la Fe Valencia
Virgen de los Desamparados,Fiesta de  la Rosquilleta Valencia
FIESTA VIRGEN DEL CARMEN CALLE ALBORAYA VALENCIA 2007
Fiestas del Carmen Valencia calle Alboraya
Falla Trinitat alboraya 1962 Valencia

SANT VICENT MÀRTIR, 22 de Giner

Durant el dia de la festivitat es manté oberta l'església de Santa Mònica, per a venerar la columna a què el sant va ser lligat l'any 304 d.C. En 2007 es va celebrar un pregó de festes per primera vegada.

MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ I CORRETJA, 1r Dumenge de Maig

Esta Mare de Deu prové de l'antic Convent de Sant Julià, després del derrocament del mateix, en 1946, passa a l'església de Santa Mònica. La seua festivitat és al setembre, però les celebracions es van passar al primer dumenge de maig. Procesiona el dimarts de Pentecostés junt a les Confraries del Crist de la Fe i la Mare de Déu dels Desamparats. http://www.callesagunto.com

     
T CRISTÒ
CONFRARIA DE SANT CRISTÒFOL DE VALÉNCIA
FOL DE VALÉNCIA

 

 

 

 

ATRES FESTES DE CARRER, BARRI DE LA TRINITAT Y LIMITROFES