Bendicion de vehiculos San Cristobal
Monasterio de San Cristobal de ValenciaSan Cristobal de Valencia
Imagen de San Cristobal Valencia
..CONTACTE ......

Sant Cristòfol va nàixer e Sidó o Tir en la primera mitat del segle III d.C. La seua mort es va produir entre el 249 i el 251 d.C. durant la persecució de Decio.

Segons compta la tradició era fill d'un rei cananeu i abans d'abraçar el cristianisme es cridava Relicte. La seua estatura i port eren grans. Durant la seua joventut va posar la seua espasa al servici de Gordià, emperador romà. No obstant, el sempre va buscar posar-se al servici del Rei més gran de la terra. I eixe Rei ho va trobar quan va sentir parlar de Jesucrist. Un ermità li ensenyá i li diu que usara la seua estatura per a servir Déu i als atres.

Es creu que la seua conversió es va produir en la regió de Licia i allí va començar a transportar persones perquè travessaren el riu, fins que un dia va vore un xiquet en la vora; i havent-li preguntat què volia, el xiquet li va respondre que li passara a l'atra vora. A l'agafar-ho al muscle va sentir un gran pes i preguntant-li al xiquet este li va dir que per fi havia trobat el seu Senyor i que sobre els seus muscles havia portat a Crist. Des de llavors es va cridar Cristòfol que significa portador de Crist.

El xiquet li va prometre que el bàcul que portava en la mà floriria i s'ompliria de fruits i així va succeir. Este és l'origen de la palmera ab la què es representa el Sant en molts llocs. Després d'este episodi Cristòfol va ser batejat pel Patriarca Babilas en la seua basílica d'Antiòquia.

Temps després va eixir un edicte de l'emperador Decio obligant a fer sacrificis als déus pagans i perseguint els cristians que es negaren a això. Dagón prefecte de Licia va posar en execució el decret i entre atres molts Sant Cristòfol va ser detingut i interrogat. Va ser sotmés a multitud de torments: flagelació ab varetes de ferro, casc de ferro al roig viu sobre el cap i per fi la graella que no creme el seu cos .Com ultim recurs va ser assagetat sense resultat pel que se li va tallar el cap, no sense haver obrat un miracle sobre el propi prefecte que es convertiria al cristianisme.

san cristobal patriarca valencia

Des d'antic és patró dels caminants i això explica que siga el patró actual dels automobilistes. La seua festivitat se celebra el 10 de Juliol, encara que antigament tenia lloc el 25 de Juliol.

     
CONFRARIA DE SANT CRISTÒFOL DE VALÉNCIA
. . .

 

 

 

 

HISTORIA DE SANT CRISTÒFOL